Sep 30, 2022

The 12th Hong Kong Cup Diplomatic Knowledge Contest

2018-07-19

The 12th Hong Kong Cup Diplomatic Knowledge Contest
第十二屆香港盃外交知識競賽


籌辦機構:

       外交部駐香港特別行政區特派員公署

       教育局

       香港明天更好基金

獎項:Bronze Medal in the Pioneer Round

得獎者: 

       3B Cheung King Wa 

       4C Chong Cheuk Yin 

       4E Lau Cheuk Tsun