May 19, 2022

Scholarship Awardees (2009)

2008-11-30

1. Rev. John Geitner’s Scholarship 
Awardees: 2BLau Ka Chun, 4EChu Chi Ho

2.Rev. John A. Cioppa’s Scholarship
Awardees: 2A Fong Chung Wai, 7ATsang Kwok Choi

3.Activity Award
Awardees: 6M Tsang Fai Cheung, 4AChan Long Yan

4.Mr Thomas Chiu’s Award (Service Award):
Awardees: 4E Chu Chi Ho

5.Mr John Lam’s Award (Best Prefect Award): 
Awardees: 6B Lam Wai Yi