Jan 17, 2022

『參觀零碳天地』取錄名單

21/03/2019

『參觀零碳天地』取錄名單

 

日期:2019 年 3 月 27 日 (星期三) 時間:下午 3 時 45 分至 5 時 30 分 集合和解散地點:本校有蓋操場 負責老師:黎子才老師、關麗貞老師

 

 

** $15  交通費將透過自動轉帳戶口扣除

 

 

F1A

6

KONG KIN WAI

江健瑋

F1A

12

LAM SHUN HANG

林信行

F1A

13

LAM TSZ HIN

林梓軒

F1A

17

LEUNG CHUNG YIN

梁頌賢

F1A

20

NGAI HOK LAM

魏學霖

F1A

27

WANG KWUN HING JAY

王冠興

F1A

29

WONG NESTOR CHO WANG

黃楚泓

F1A

33

YEUNG TSUN HO

楊浚昊

F1B

5

CHEN CHAK WA

陳澤華

F1B

6

CHEUNG HIN WA

張顯華

F1B

9

FONG KAI HO

方啟灝

F1B

15

LAU KIN HO

劉建豪

F1B

18

LI XINGQIAO

李星樵

F1B

19

LING SIU HEI

凌兆晞

F1B

23

TIP KING WAI ALEX

帖經緯

F1B

25

WONG KIN HIN

黃堅軒

F1B

28

YEUNG HO TIN

楊皓天

F1B

29

YIP CHING TAK

叶政德

F1C

2

CHAN FAI TONG

陳暉堂

F1C

4

CHEUK SIU CHUNG

卓兆聰

F1C

10

CHU CHUN YIN

朱俊延

F1C

11

HO YU HIN

何宇軒

F1C

13

KWOK CHUN YIN

郭俊賢

F1C

14

LAM HO KAN

林灝勤

F1C

15

LAU HO LONG

劉灝朗

F1C

20

MAK TING CHEUNG JONAS

麥庭彰

F1C

27

WEI CHAU HUNG

魏秋鴻

 

 

F1C

30

YE KAI YUEN

葉啟源

F1D

1

AU SHUN KWAN MATTHEW

歐信君

F1D

5

CHAN PAK KIU MATTHEW

陳柏喬

F1D

6

CHENG TSZ HIM

鄭子謙

F1D

7

CHU KAI HIN

朱鍇軒

F1D

10

HO LOK HIN

何樂軒

F1D

16

LI KA KI

李家祺

F1D

17

LIN CHUN HEI

林俊希

F1D

18

LO HO YAM

盧浩鑫

F1D

23

SUI MAN HO

帥文淏

F1D

24

TAM TSZ HIN

譚梓軒

F1D

27

WONG CHEUK-YIU BRIAN

黃卓堯

F1D

30

YOUNG HEI CHING

楊曦珵

 

Back