Mar 30, 2023

ACADEMIC AFFAIRS

Librarians


Committee      Members

The Committee of the Library Services Group for the year 2022-2023
Head Librarian CHAN NOK YIN 陳諾賢 4E
Vice-head Librarian LAI TSAN PANG
WONG YUK KIT
NG CHING YAT
HONG WAI HO
XU KA TUNG
HONG YEUK WAI
LEUNG HO TIN
YIK CHI LONG
CHOY YI HIM
賴燦鵬
黃鈺傑
吳正一
洪煒豪
許家棟
洪若瑋
梁皓天
易智朗
蔡爾謙
5E
4C
5B
4D
4D
3A
4B
4A
4D

 

Library Service Group Student Librarians for the Academic Year 2022-2023
Monday
Vice-head Librarian LAI TSAN PANG
WONG YUK KIT
賴燦鵬
黃鈺傑

5E
4C

  TAM CHUN YIN
LAM KIN HEI
LAM KING NOK
HUANG ZI HEI
CHAN CHEUK KEI
CHOW CHEUK LAM
WONG CHUN HEI
譚雋彥
林健熙
林敬諾
黃致浠
陳卓機
周卓霖
王駿熹
1B
1C
1C
2A
2C
2D
4C
Tuesday
Vice-head Librarian NG CHING YAT
HONG WAI HO
吳正一
洪煒豪
5B
4D
  CHAN SZE CHIT
CHENG KING FAI
SO KWAN TO
CHAN TIN LONG
LI MAN SHING
LAI KWAN HO
LI PAK YIN
陳思哲
鄭敬暉
蘇均濤
陳天朗
李敏誠
黎君灝
李柏賢
2A
2A
2C
3A
3B
3D
4A
Wednesday
Vice-head Librarian XU KA TUNG
HONG YEUK WAI
許家棟
洪若瑋
4D
3A
  LAI CHUN HIN
CHAN MAN CHUN
WONG YU
LIU SUI MAN
NG KAM HUNG
CHOI CHUN HIN
CHENG TSZ HIM

黎縉軒
陳汶駿
黃譽
劉瑞文
吳金鴻
蔡雋軒
鄭子謙

1C
2B
2B
2C
2C
2D
5E
Thursday
Head Librarian
Vice-head Librarian
CHAN NOK YIN
LEUNG HO TIN
陳諾賢
梁皓天
4E
4B
  WONG TYLER
LI CHUN WANG
NG CHUN HEE
LUNG HO YAN
MUI TSZ KIT
POON TSZ HO
NG HO CHUN
黃智仁
李駿宏
吳俊烯
龍浩仁
梅子傑
潘子豪
吳灝俊
1A
1C
2B
2C
2C
2C
2D
Friday
Vice-head Librarian YIK CHI LONG
CHOY YI HIM
易智朗
蔡爾謙
4A
4D
  LEE YIN CHUN
NG TSZ CHUNG
WONG CHI YIN
YEUNG JUN RUI
MAI CHIN HANG
YU HO YIP
李賢俊
伍梓聰
王智彥
楊浚睿
麥展衡
余浩業
1C
1D
2A
2D
3C
4A