Student Leadership Highlights

Student Executive Council Chairman List

School Year Class English Name Chinese Name
2023-2024 5E Chan Nok Yin 陳諾賢
2022-2023 5E Ho Lok Hin 何樂軒
2021-2022 5C Wong Wai Yin 王韋賢
2020-2021 5D Lui Ho Lun 呂顥燐
2019-2020 5D Lee Hong Ching 李康正
2018-2019 5E Liu Cho Fung 廖楚灃
2017-2018 5E Ng Cheuk Yin 吳卓賢
2016-2017 5D Kwok Wing Ho 郭永皓
2014-2015 5E Tse Chi Fung 謝子峰
2013-2014 5D Liu Chi WIng 廖志穎
2012-2013 5D Chung Yan Hong 鍾仁杭
2011-2012 5E Shum Siu Wai 沈紹煒
2010-2011 5D Chan Lok Yiu 陳樂瑤
2009-2010 6M Yeung Wai Tat 楊威達
2008-2009 6M Tsang Fai Cheung 曾輝祥
2007-2008 6M Wong Ming Chiu 王明超
2006-2007 6A Tan Kean Ee 陳鏗亦
2005-2006 6M Lau Chi Hang 劉智亨
2004-2005 6B Lam Kuen Fung 林權豐
2003-2004 6A Chong Hon Pan 莊漢濱
2002-2003 6B Ng Sui Tong 吳瑞棠
2001-2002 6M Chan Ho Cheung 陳皓翔
2000-2001 6M Lee Li Tung 李利東
1999-2000 6A Tsang Shing Ngai 曾成毅
1997-1998 6A Li Ka Kai 李嘉佳
1996-1997 6A Chow Hau Ping 周厚平
1995-1996 6M Lam Tak Cheung 林德祥
1994-1995 6B Cheung Kin Wai 張健偉
1993-1994 6M To Ka Chun 杜家進
1992-1993 6B Ng Ki Mien 吳其沔
1990-1991 4C Choi Ting Kei 蔡挺基
1989-1990 4B Kwok Kam Tao 郭錦濤
1988-1989 4C Lau Ka Wing 劉家榮
1987-1988 6M Cheng Him 鄭 謙
1986-1987 6A Cheung Hung 張 鴻
1985-1986 6M Lam Yiu Keung 林耀強
1984-1985 4E Cheung Hung 張 鴻
1983-1984 4C Chow Sau Chi 周修治
1982-1983 6A Leung Yu Fai 梁裕輝
1981-1982 4A Tang Yiu Wing 鄧耀榮
1980-1981 6B Chan Kin Tong 陳建堂
1979-1980 4B Tong Hau Tim 唐後添
1978-1979 6B Yu Wai Kuen 余偉權
1977-1978 6B Cheng Yiu Cho 鄭耀祖
1976-1977 4A Leung Tak Wing 梁德榮
1975-1976 6A Ng Chi Man 吳志文
1974-1975 4F Lau Hang Yung 劉行榕


Head Prefect List

School Class English Name Chinese Name
2022-2023 5A Yeung Tsun Ho 楊浚昊
2021-2022 5D Yip Ching Long 葉正朗
2020-2021 5D Fung Ka Yeung 馮嘉颺
2019-2020
5E
Yiu Cheuk Man
姚卓文
2018-2019
5E
Wong Tsz Chun
黃子駿
2017-2018
5D
Wong Chun Ho
黃俊浩
2016-2017
5D
Chan Yat Long
陳日朗
2015-2016
5C
Yim Tsz Pan
嚴子彬
2014-2015
5E
Sun Siu Nam
孫紹楠
2013-2014
5C
Ng Wing Fai
吳永輝
2012-2013
5E
Lau Yun Wai
劉潤偉
2011-2012
5E
Ng Ming Fung
吳銘鋒
2010-2011
6M
Leung Wai Hong
梁偉康
2009-2010
6M
Hui Chak Pan
許澤彬
2008-2009
6M
Chan Wang Leong Welton
陳泓量
2007-2008
6A
Tsang Kwok Choi
曾國財
2006-2007
6B
Choi Ka Sing
蔡家陞
2005-2006
6M
Pang Ka Chuen
彭嘉銓
2004-2005
6B
Cheung Chan Ying
張贊英
2003-2004
6M
Cheung Chi Fai
章志輝
2002-2003
6A
Ng Chit Tung
吳哲棟
2001-2002
6B
Lau Kai Cheung
劉啟翔
2000-2001
6B
Fung Kar Chun
馮嘉俊
1999-2000
6M
Siu Chi Wai
蕭志偉
1998-1999
6A
Wong Hoi Sze
黃凱斯
1997-1998
6B
Ma Wing Hong
馬永康
1996-1997
6M
Huong Cheong Fai
范昌輝
1995-1996
6B
Lam Yu
林 宇
1994-1995
6M
Hui Chong Kit
許壯傑
1993-1994
6A
Chong Chun Wai
莊振威
1992-1993
6M
Cheung Wah Sing
張華勝
1991-1992
6M
Lam Tin Cho
林天助
1990-1991
6B
Chang Ming Fai
鄭銘輝
1989-1990
6A
Tam Hon Yeung
譚漢陽
1988-1989
6A
Wack Nung Sun
屈能伸
1987-1988
6B
Chan Wai
陳 衛
1986-1987
6A
Yu Kwok Cheung
茹國璋
6M
Kei Siu Hung
紀少雄
1985-1986
6B
Yau Ying Fai
游英輝
6M
Mak Siu Ming
麥兆明
1984-1985
6A
Lun Ka Leung
倫家樑
6M
Ma Siu Wa
馬少華
1983-1984
6A
Luk Kin Hang
陸健恆
6B
Tang Yiu Wing
鄧耀榮
1982-1983
6A
Chan Kwai Chun
陳貴春
6B
Chung Kin Yuk
宗建鈺
1981-1982
6A
Lee Sui Yip
李緒業
6B
Tong Hau Tim
唐後添
1980-1981
6A
Lee Kim Ming
李劍明
6B
Yuen Po Sin
阮普善
1979-1980
6B
Wong Wai Kwong
黃懷光
6A
Ng Ngai Hung
吳毅洪
1978-1979
6A
Wong Ka Lok
黃嘉樂
6B
Leung Shiu Hung
梁兆雄
1977-1978
6A
Wong Tak Wing
黃德榮
6A
Lo Sun Wah
勞新華
1976-1977
6A
Or Wai Lam
柯偉林
6B
Chan Wing Key
陳永基
1975-1976
6A
Ho Kwok Yin
何國賢
6A
Mak Hing Tim
麥慶添
1974-1975
4F
Or Wai Lam
柯偉林
1973-1974
3A
Or Wai Lam
柯偉林
1972-1973
2B
Or Wai Lam
柯偉林